วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563

ผู้ว่าฯเลยเรียกประชุมด่วน ถกแผนรับมือผีน้อยเกาหลีกลับบ้าน สสจ.ยัน ยังไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 (ชมคลิป)เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2563  ที่ศาลากลางจังหวัดเลย  นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ในฐานะคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเลย  เข้าประชุมเพื่อกำหนดแนวการดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในจังหวัดเลย  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองหน้าห้องประชุม โดยวัดไข้ผู้เข้าร่วมประชุม ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าห้องวาระหารือเร่งด่วนในที่ประชุมคือ การเตรียมความพร้อมรับแรงงานที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลี  โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดได้สำรวจแล้ว มีจำนวนประมาณ 82 คน  ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมสถานที่รองรับหลังจากการคัดกรอง หากพบผู้มีอาการป่วยเข้าข่ายต้องสอบสวนโรค 3 แห่งคือ โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก กองร้อย อส.จังหวัดเลย บ้านนาหนอง อ.เมืองเลย และหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 เลย  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้แสดงความมั่นใจว่า กระบวนการคัดกรองที่สนามบินสุวรรณภูมิและที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ที่ส่วนกลาง จะนำตัวผู้ต้องสอบสวนโรคไปกักตัวไว้ก่อนที่จะเดินทางกลับตามภูมิลำเนา
นายปรีดา  วรหาร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย  กล่าวว่า  สถานการณ์การเฝ้าระวังโรคติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ในจังหวัดเลย  นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดจนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563 ได้คัดกรองผู้ที่ผ่านเข้า-ออกตามจุดต่างๆ ประกอบด้วย ท่าอากาศยานเลย ด่านพรมแดนท่าลี่ ด่านพรมแดนเชียงคาน และด่านพรมแดนคกไผ่  รวม 27,873 ราย  มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 9 ราย  และส่งตรวจแล้วไม่พบเชื้อทั้ง 9 ราย  ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย  นอกจากการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเลยแล้ว  ก็ได้ดำเนินการสำรวจรายการเวชภัณฑ์ และทรัพยากร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และหน่วยบริการและปรับปรุงข้อมูลทุกวัน , แจ้งสถานการณ์และความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นที่ , เตรียมพร้อมห้องแยกโรคในโรงพยาบาลทุกแห่ง , ติดตามอาการผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และผู้สัมผัสใกล้ชิด
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบว่ามีบุคคลที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง แล้วมีอาการป่วยให้แจ้งมายังตนและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือผู้นำชุมชน ภายใน 3 ชั่วโมง  เพื่อจะได้เข้าไปดำเนินการตามขั้นตอน หากปกปิดจะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณี  ที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ขอความร่วมมือกับผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ส่วนใหญ่เป็นชาวจังหวัดเลย เดินทางออกไปเดินเร่ขายตามต่างจังหวัด และอยู่ในที่ชุมนุมคนจำนวนมาก ให้สวมหน้ากากอนามัยและพกพาเจล ล้างมือติดตัวไปด้วย  และการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเลยที่รวมคนหมู่มาก หากยังไม่เร่งด่วนหรือจำเป็น ขอให้เลื่อนหรือยกเลิกไปก่อน  หากเลี่ยงไม่ได้ก็ขอให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ส่วนเรื่องหน้ากากอนามัยขณะนี้ได้ออกสำรวจตามร้านค้า ป้องกันไม่ให้มีการกักตุนสินค้าหรือกำหนดราคาที่สูงเกินไป พร้อมสั่งการให้หน่วยงานราชการต่างๆ เร่งจัดทำหน้ากาก โดยเฉพาะเรือนจำที่มีผู้ต้องขังอยู่รวมกันกว่า 2,800 คน ให้เริ่มดำเนินการได้ทันที.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น