วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563

เร่งเนรมิตจิตเวชฯเลยเป็นรพ.สนาม รองรับผู้ป่วยโควิด ผู้ว่าฯมั่นใจ 3 วันเสร็จ (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ นายแพทย์อาทิตย์ เล่าสุอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ พร้อมคณะ ร่วมสำรวจและเตรียมความพร้อมในการเปิดห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ( Cohort Ward ) เพื่อวางแผนล่วงหน้ารองรับผู้ป่วยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยการนำกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน   ผู้ต้องขังจากเรือนจำจังหวัดเลย พร้อมด้วยจิตอาสา เข้าทำการปรับปรุง จัดเตรียมสถานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า โดยวันนี้ได้เริ่มทำโรงพยาบาลสนาม โดยปรับปรุง อาคารภายในโรงพยาบาลจิตเวชฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะภาคเอกชน ประธานหอการค้า เตรียมส่งทีมช่างเข้าไปดำเนินการ ทำในลักษณะของประชาชนจิตอาสา พร้อมวัสดุ อุปกรณ์ ได้รับการสนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เหล่ากาชาดก็สนับสนุนเรื่องอาหารเลี้ยงผู้ที่จะทำงานในวันนี้
โดยอาคารแห่งนี้ จะเป็นโรงพยาบาลสนาม ชั้นบนเป็นที่พักของแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ส่วนชั้นล่างเป็นห้องพัก ไว้รองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ หลังจากที่พักรักษาที่โรงพยาบาลเลยเริ่มอาการดีขึ้นแล้ว มาพักรอกลับบ้าน อีก 14 วัน รองรับผู้ป่วยได้ 13 ห้อง  โดยเตรียมห้องพักแพทย์ และพยาบาลไว้ 5 ห้อง คาดว่าดำเนินการสร้างโรงพยาบาลสนามเสร็จ ภายใน 3 วัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวอีกว่า  ประชาชนที่มีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรม อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีในการช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 และรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่บุคคลากรที่ดูแล สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ก็ขอให้นำเสนอเป็นแนวร่วมประชาชนจิตอาสาเข้ามาได้ทันที


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น