วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563

เปิดลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บ. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพิษโควิด-19 เริ่มแล้ววันนี้ ดูว่าใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างตามที่กระทรวงการคลังได้ออกมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 

คุณสมบัติ
-          -  สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
-          -  แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
-          -  ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
-          -  ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

หลักฐาน
-         -   บัตรประจำตัวประชาชน
-          -  ข้อมูลส่วนบุคคล
-          -  ข้อมูลการประกอบอาชีพ
-          -  ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

วิธีรับเงิน
-          โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ
-          พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี  โดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ

ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  เข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

x

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น