วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

กรมสรรพสามิตมอบแอลกอฮอล์ 3 พันลิตร ให้จ.เลยสู้ภัยโควิด


ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย  นายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต  มอบหมายให้นางภาวนา เกียรติศักดิ์ สรรพสามิตพื้นที่เลย เป็นผู้แทนในการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ให้แก่นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ปริมาณทั้งสิ้น 3,000 ลิตร  เพื่อนำไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในภารกิจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และหน่วยงานราชการต่างๆ


นางภาวนากล่าวว่า  ผู้ประสงค์ต้องการขออนุญาตเป็นผู้ใช้สุราสามพับ (แอลกอฮอล์) เพื่อนําไปผลิตผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ไม่ว่าเป็นการบริจาค ใช้เองหรือขาย ขณะนี้มีประกาศกรมสรรพสามิต รองรับหรืออํานวยความสะดวกโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในอัตราศูนย์ทั้งนี้ ผู้ซื้อหรือหน่วยงาน จะต้องติดต่อประสานโดยตรงกับทางโรงงานหรือ บริษัทผู้ผลิตโดยตรง แล้วยื่นแบบคําขออนุญาตได้ที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย หรือสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงที่สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่ง ในวันและเวลา ราชการ หรือเว็บไซต์กรมสรรพสามิต WWWexcise.go.th สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย โทร. 042-811030.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น