วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563

สั่งปิดทสจ.เลย – กักตัวเพื่อนรวมงานสามีผู้ติดเชื้อโควิดรายที่สามของจังหวัด (ชมคลิป)จากการที่เมื่อวานนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย และแพทย์หญิงนภาพร  สิงขรเขียว  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยแถลงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค  ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 46 ปี  สะสมเป็นรายที่ 3 ของจังหวัดนั้นนายไพบูลย์  รัตนเจริญธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลย 0014.1/710  ลงวันที่ 11 เมษายน  2563  แจ้งว่าหญิงผู้ติดเชื้อมีสามีเป็นเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนงานหนึ่งภายในสำนักงาน พร้อมแจ้งปิดสำนักงานเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 11-24 เมษายน 2563  โดยได้ประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยให้เข้าดำเนินการทำความสะอาดสำนักงานในวันจันทร์นี้  และให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคนในสำนักงานกักตัวเองที่บ้านอย่างเคร่งครัดเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการป่วย
ด้านนายกิตติคุณ  บุตรคุณ  นายอำเภอเมืองเลย ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอเมืองเลย ร่วมกับสำนักงานธารณสุขอำเภอเมืองเลยได้ออกหนังสือสั่งการให้ผู้ที่ทำงานในสำนักงานเดียวกับสามีของผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทั้งกลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มเสี่ยงต่ำกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน  พร้อมได้ตั้งจุดตรวจสกัดห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออกในบริเวณบ้านของผู้ติดเชื้อ พร้อมคัดกรองประชาชนที่ในหมู่ที่ผ่านเข้าออกอย่างเข้มงวด และมีการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในหมู่บ้าน โดยจะใช้วิธีการเช็ดถูเป็นหลัก งดเว้นการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น