วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

ป่าด่านซ้ายร่อยหรอ ชาวบ้านอ้างความจน เข้าตัดไม้เผาถ่านขาย ก่อนรุกคืบยึดครองทำกิน (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 23 เมษายน  2563  เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านซ้าย , ผู้ใหญ่บ้านบุ่งกุ่ม, คณะกรรมการหมู่บ้านบุ่งกุ่ม หมู่ที่ 1 ต.นาหอ อ. ด่านซ้าย จ.เลย ได้ร่วมกันออกตรวจสอบพื้นที่ตามที่มีคณะกรรมการหมู่บ้านนาฮี แจ้งขอให้ตรวจสอบพื้นที่ที่มีการลักลอบตัดไม้ทําลายป่า ทําการเผาถ่าน ที่บริเวณป่าชุมชนบ้านบุ่งกุ่ม หรือภูเตาโปง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภู เปื่อย ป่าภูขี้เถ้า และป่าภูเรือ ท้องที่บ้านทุ่งกุ่ม ห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตรจากการตรวจสอบของคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามจุดดังกล่าว เป็นป่าชุมชน อยู่บนภูเขาสูงชัน ชนิดป่าเป็นเบญจพรรณ เป็นแหล่งต้นน้ำลําธารและแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านที่ช่วยกันอนุรักษ์หวงแหนไว้ ตรวจสอบบริเวณดังกล่าวโดยรอบไม่พบผู้กระทำ พบเพียงเตาเผาถ่านขนาด 2 X 1.5 เมตร จํานวน 2 เตา ยังไม่ได้ทําการขุดเก็บ และพบตอไม้ ใกล้เตาเผาถ่าน ลักษณะใหม่สดอยู่คาดว่าถูกตัดโค่นลงแล้วไม่ประมาณ 10 วัน จํานวน 8 ตอ  เช่น ไม้แดง ไม้ก่อ ไม้พะยอม ไม้กะบก  ขนาดเส้นรอบวง 70-250 เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าเตาเผาถ่านดังกล่าวยัง ไม่ได้ทําการขุดเก็บ  ผู้ใหญ่บ้านบุ่งกุ่ม, คณะกรรมการหมู่บ้านบุ่งกุ่ม จะคอยเฝ้าระวัง  เมื่อใดที่มีบุคคลใด เข้าทําการขุดเก็บถ่านดังกล่าวจะรายงานให้หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ด่านซ้าย เข้าทําการจับกุม ดําเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อย่างเฉียบขาดต่อไป

นายอรชัย  โพธิปลัด  ผู้ใหญ่บ้านบุ่งกุ่ม เปิดเผยว่า ป่าชุมชนแห่งนี้ มีเนื้อที่กว่า 4,105 ไร่  ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลรักษา จนได้รับการรับรองจากอธิบดีกรมป่าไม้ให้เป็นป่าชุมชนเมื่อปี  2561  เป็นแหล่งอาหาร  แหล่งยาสมุนไพร แหล่งต้นน้ำลำธาร และแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างมากมาย  แต่ในช่วงนี้ ถูกชาวบ้านจากหมู่บ้านใกล้เคียงฉกฉวยโอกาสช่วงที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด พากันลักลอบเข้าไปตัดต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วเผาถ่านขายเป็นอาชีพ  เมื่อป่าเสื่อมโทรมลงแล้ว ก็จะนำรถไถเข้ามาปรับพื้นที่ ยึดครองทำไร่ ยิ่งในช่วงนี้สับปะรดราคาดี  ก็ยิ่งบุกรุกป่ากันมากขึ้น  ทำให้ป่าในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายลดลงอย่างน่าใจหาย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น