วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

ควันคลุมเมืองเลย ค่า PM2.5 พุ่งสูงสุดในรอบ 5 เดือน รู้แล้ว สาเหตุมาจากไหนท้องฟ้าในพื้นที่จังหวัดเลย  โดยเฉพาะในตัวเมืองในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา มีควันปกคลุมอย่างหนาแน่น แสงแดขะมุกขะมัวอย่างเห็นได้ชัด  ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว อุณหภูมิ 37-39 องศาเซลเซียส
 
เว็บไซต์ของกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  กรมควบคุมมลพิษ  ระบุว่า สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งอยู่ที่ตำบลนาอาน  อ.เมือง จ.เลย วัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเมื่อวันที่ 1 เมษายน  2563 มีค่าเกินกว่า 91 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ขึ้นสัญลักษณ์สีแดง แจ้งเตือนว่ากำลังมีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์  ซึ่งค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศในช่วง 3 วันนี้ถือว่าอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ 5 เดือน


ทั้งนี้  จากการตรวจสอบสาเหตุของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กำลังปกคลุมพื้นที่จังหวัดเลยขณะนี้จากภาพถ่ายดาวเทียมรายงานจุดความร้อนหรือฮอตสปอต เห็นได้ชัดเจนว่าในพื้นที่แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ทางทิศเหนือของจังหวัดเลย มีการเผาป่าและพื้นที่การเกษตรเตรียมเพาะปลูกอย่างหนาแน่น


ควันไฟจากทุ่งใหญ่ฯพัดขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือ ปลายทางที่ จ.เลย


ทิศทางลม
  
ขณะเดียวกัน ภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นว่าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร พื้นที่จังหวัดอุทัยธานี กำแพงเพชร และจังหวัดนครสวรรค์ มีกลุ่มควันไฟจากการเผาป่าอย่างชัดเจน ทิศทางลมพัดขึ้นมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ ปลายทางอยู่ในพื้นที่จังหวัดเลย 

นอกจากนี้ ในพื้นที่จังหวัดเลยก็พบว่ามีการเผาป่าโดยเฉพาะรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีจุดฮอตสปอตหลายแห่ง และพื้นที่ทางการเกษตร เตรียมฤดูกาลเพาะปลูกใหม่  อย่างไรก็ตาม  กรมอุตุนิมยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศในช่วงระว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2563 จะมีฝนตกและพายุฤดูร้อนในพื้นที่ 41 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดเลยด้วย ซึ่งอาจทำให้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศทุเลาเบาบางลงได้.


จุดฮอทสปอตหนาแน่นในไซยะบุรี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น