วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

มทบ.28 ผนึกกำลังไลออนส์เมืองเลย ควงมิสแกรนด์ ลุยแจกถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้ จัดมอ’ไซค์เดลิเวอรี่ส่งถึงบ้าน (ชมคลิป)เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2563  พล.ต.สำราญ  เจริญวงค์เพ็ชร์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 (มทบ.28)   ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.28  นางสุพรรณี เจริญวงค์เพ็ชร์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขา มทบ.28   ผู้บริหารและสมาชิกสโมสรไลออนส์เมืองเลย   เทศบาลตำบลนาอ้อ   พร้อมด้วยนางสาวจิราพร  ภูมิพัฒน์  อดีตมิสแกรนด์เลย ปี 2019  และนางสาวณัฐณิชา  รุมชิง  มิสแกรนด์เลย ปี 2020   นำถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และยารักษาโรคไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง
นอกจากนี้ มทบ.28 ยังได้จัดกำพลขับขี่รถจักรยานยนต์นำข้าวสาร ไข่ไก่ และอาหารแห้ง ออกไปมอบให้แก่ประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบการการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยไม่ต้องออกไปรวมตัวกันรับสิ่งของ  ซึ่งมีประชาชนได้รับความช่วยเหลือครั้งน้จำนวน 70 หลังคาเรือน
พร้อมกันนี้ มทบ.28 ได้จัดชุดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ที่ทางราชการที่กำหนด  โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา 23.00 04.00 น. 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น