วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สมาคมท่องเที่ยวเลยพร้อมปรับตัวรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ “นิวนอร์มอล”ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ชาณัฏฐ์  กุลรัชชหิรัญ  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย  เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 17 , 19 และ 23 พฤษภาคม 2563  สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ร่วมกับภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวซ่อมสร้างการท่องเที่ยวในช่วงวิกฤติเชื้อไวรัส COVID-19 ระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเป็นอย่างมากซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ภายใต้ Concept คิดฮอดเสี่ยว....เที่ยวบ้านเฮา...เล๊ยยย” 


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบปัญหาจากสมาชิกและเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เมื่อเชื่อไวรัส COVID-19 หายไป  เพื่อสื่อสารการรับรู้เรื่องมาตรการต่างๆของภาครัฐที่มีต่อภาคการท่องเที่ยว ซึ่งที่ประชุมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลยก็ได้มีการปรึกษากับหลายหน่วยงาน เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเลย ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดเลย ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเลย  อพท.เลย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยฯลฯ ก่อนมีมติในการจัดทริปซ่อมสร้างดังกล่าวออกเป็นพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยเลือกการเดินทางเป็นแบบ One Day Trip เพื่อความปลอดภัย   โดยแบ่งเส้นทางออกเป็น 3 เส้นทาง  ภายใต้ Concept “คิดฮอดเสี่ยว....เที่ยวบ้านเฮา...เล๊ย คือ เส้นทาง เลย - เชียงคาน - ท่าลี่  วันที่ 17  พฤษภาคม  2563  , เส้นทาง เลย หนองหิน  วันที่ 19  พฤษภาคม  2563  และเส้นทาง เลย ภูเรือ ด่านซ้าย - นาแห้ว  วันที่  23  พฤษภาคม  2563
โดยสมาคมฯ ได้มีการเชิญคณะกรรมการบริหารสมาชิกและภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว เข้าร่วมทั้งหมดไม่เกิน 30 ท่าน ตามมาตรการผ่อนปรนสำหรับกิจการและกิจกรรมที่ "มีความเสี่ยงต่ำ" 6 กลุ่ม ให้กลับมาดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด  ซึ่งสืบเนื่องมาจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองก็ได้ร่วมกันกับสำนักงานสาธารณสุขได้จัดทำมาตรฐาน SHA โดยสมาคม สมาพันธ์ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน checklist พร้อมรับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA ภายใต้การสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมกันทำโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety& Health Administration (SHA) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขมาผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพโดย ททท.จะเป็นผู้ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ และมีการระบุหมายเลขของตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ประกอบการเพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์

ในขณะเดียวกัน ททท.สามารถพิจารณาเพิกถอนตราสัญลักษณ์มาตรฐาน SHA ได้ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่รักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย และให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ (new normal)

สำหรับสถานประกอบการนั้นจะแบ่งออกเป็น 10 ประเภทกิจการ ประกอบด้วย ภัตตาคาร/ร้านอาหาร, โรงแรม/ที่พัก/สถานที่จัดการประชุม, นันทนาการ/สถานที่ท่องเที่ยว, ยานพาหนะ, บริษัทนำเที่ยว, สุขภาพและความงาม, ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า, กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว, โรงละคร/โรงมหรสพ/การจัดการแสดง และร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอื่น ๆ


มาตรฐานเบื้องต้นของสถานประกอบการประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร , การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค  และการป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมาตรการในแต่ละประเภทกิจการจะมีรายละเอียดระบุไว้อย่างชัดเจน 

ในส่วนของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลยจึงถือโอกาสนี้นำข้อมูลและข่าวสารและสิ่งดีๆ ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสื่อสารไปยังสมาชิกผู้ประกอบการเพื่อให้ได้มีการรับรู้และตระหนักในสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID – 19 ในปัจจุบันเพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ทางด้านการท่องเที่ยวแบบใหม่  (new normal) ในอนาคตอันใกล้นี้ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย  กล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น