วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ดันเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยวยั่งยืน 1 ใน 100 ของโลก (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ที่โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน  รีสอร์ท ตำบลเชียงคาน  อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย   สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5)   จัดการสัมมนาแปลงมุมคิด GSTC สู่วิถีเชียงคาน ครั้งที่ 2เปิดตัว (Kick off) การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวตำบลเชียงคานโดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการเปิด นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน สถานประกอบการ ชุมชน ปราชญ์ ผู้นำชุมชน กลุ่มมัคคุเทศก์ เข้าร่วมงานรวมกว่า 100 คน
นายธรรมนูญ ภาคธูป  ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย  กล่าวว่า  ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น อพท. ได้นำเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก หรือที่เรียกว่า เกณฑ์ GSTC  ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ที่มีเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน ตามหลักการที่ว่า สร้างประโยชน์จากการท่องเที่ยวให้ได้สูงสุด และลดผลกระทบทางลบจากการท่องเที่ยวให้มากที่สุด ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ  และในปี 2562 ที่ผ่านมา จังหวัดเลยได้กำหนดให้ตำบลเชียงคาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ในการนำหลักเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) เป็นแนวทางการพัฒนา 
โดยในแผนนี้ ได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลเชียงคาน เพื่อมุ่งเป้าสู่เป้าหมายมาตรฐาน Sustainable Destinations Top 100 (แหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน 1 ใน 100 แหล่งของโลก) โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแปลงมุมคิด GSTC สู่วิถีเชียงคาน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นทั้งการรวมพลังความพร้อมของชาวเชียงคาน ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนเมืองเชียงคานสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก และการระดมความคิดเห็น Workshop “สิ่งดีดี ที่อยากทำให้เชียงคาน

การระดมความคิดครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนเมืองเชียงคาน จะได้ร่วมกันระดมแนวคิดร่วมกัน ออกแบบแผนการทำงานร่วมกัน ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยวตำบลเชียงคาน ซึ่งมีหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และหน่วยงานในท้องถิ่น ทั้ง เทศบาลตำบลเชียงคาน  อบต.เชียงคาน ร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาเชียงคานให้ยั่งยืน และเพื่อให้เชียงคานมุ่งสู่เป้าหมายมาตรฐาน Sustainable Destinations Top 100 หรือเป็นรางวัลที่แสดงถึงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน 1 ใน 100 แหล่งของโลก  นายธรรมนูญกล่าวนางสาวเบญจมาภรณ์ ฉัตร์คำ  ผู้ประกอบการที่พัก อำเภอเชียงคาน และประธานชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเมืองเชียงคาน เปิดเผยว่า อยากจะให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทย มาเที่ยวกันเองในประเทศไทย เพราะว่า ประเทศไทยเราปลอดภัย โดยไม่มีการติดเชื้อมาเป็นเวลาเดือนกว่าแล้วนั้น อยากจะให้ไทยเที่ยวไทยกันก่อน หลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ ต่างพากันเก็บตัวอยู่แต่ภายในบ้าน หลังจากที่มีการคลายล็อกกันแล้ว ยกเลิก พรก.ฉุกเฉินไปแล้ว 


"อยากให้คนออกมาเที่ยว กระจายรายได้ ให้เราอยู่ด้วยกันได้ และเป็นการกระตุ้นเศรษกิจในประเทศไทยกัน โดยอยากจะเชิญชวนให้ นักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ รอบๆจังหวัดเลย มาเที่ยวที่ อำเภอเชียงคาน ถนนคนเดินกันเยอะๆ โดยความพร้อมของผู้ประกอบการของอำเภอเชียงคานได้เตรียมรองรับไว้แล้ว โดยจะมีการคัดกรองนักท่องเที่ยว เช็คอินที่แอปพลิชั่นไทยชนะ เจลล้างมือ แม้กระทั้งหน้ากากอนามัย ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาอำเภอเชียงคาน"  ประธานชมรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเมืองเชียงคานกล่าว.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น