วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ร.8 พัน 1 เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม-ดินโคลนถล่ม (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563  ที่สนามฝึก หน้าศาลาจรัสราศรี  ค่ายศรีสองรัก จ.เลย  พ.ท.กัญญณัติ  ไชยโอชะ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8 พัน 1)  เป็นประธานพิธีตรวจสภาพความพร้อมกองร้อยช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารณภัย  โดยเฉพาะน้ำท่วม ดินโคลนถถ่มในช่วงฤดูฝนนี้ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เรือ  เสื้อชูชีพ  เครื่องมือช่าง  ยานพาหนะอุปกรณ์กู้ชีพ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก ที่ได้ให้แนวทางการเตรียมกำลังและใช้ หน่วยทหารประจำพื้นที่ระดับกองพันทุกหน่วยจัดกำลังกองร้อยหลัก ในการเตรียมความพร้อมสอดคล้องกับภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อุทกภัย และน้ำป่า ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเลยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  โดยเฉพาะในช่วงนี้ เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน จังหวัดเลยมีพื้นที่เสียงภัยน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มหลายหมู่บ้าน  โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย  นาแห้ว  และอำเภอภูเรือ ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา

โดยมีกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย และฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนาอ้อ ได้ร่วมเป็นวิทยากรฝึกการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุสาธารภัยรูปแบบต่างๆ  ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมระดับ 2 ที่จะสนับสนุนมณฑลทหารบกที่ 28  พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการตรวจสภาพความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนเป็นไป ด้วยความเรียบร้อยตามจุดประสงค์และนโยบายของกองทัพบก ที่จะช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาส.


ภาพนิ่งโดย ส.อ.ปกรณ์  วรแสง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น