วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

รอยเลื่อนเลยขยับอีกแล้ว 2.8 ริกเตอร์ ลึกแค่ 3 กม.เมื่อเวลา 12.14 น. วันที่ 20 กรกฎาคม 2563  กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว  กรมอุตุนิยมวิทยา ตรวจจับสัญญาณแผ่นดินไหวขนาด 2.8 ริกเตอร์ ความลึก 3 กิโลเมตร  จุดศูนย์กลางที่บริเวณตำบลกกทอง  อ.เมือง จ.เลย  ละติจูด 11 องศาเหนือ  ลองจิจูด 101.51 องศาตะวันออก  รับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ในพื้นที่ตำบลน้ำหมาน  ตำบลศรีสองรัก ตำบลนาแขม  ตำบลเมือง  อำเภอเมืองเลย  ไม่มีรายงานความเสียหาย
หลังเกิดเหตุ เว็บไซต์ของกรมทรัพยากรธรณีระบุว่า  แผ่นดินไหวครั้งนี้ มีสาเหตุจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนเลย ในรูปแบบการเลื่อนตามแนวระนาบ เหลื่อมขวา ที่วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้  ต่อยาวเข้าไปใน สปป.ลาว  มีความยาวประมาณ 100 กิโลเมตร อยู่ด้านทิศตะวันออก และขนานกับรอยเลื่อนเพชรบูรณ์ทั้งนี้  แผ่นดินไหวบริเวณนี้ เคยเกิดขึ้นมาแล้ว 4 ครั้งในรอบ 2 ปี  ครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ขนาด 3.4 ริกเตอร์ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16  ตุลาคม 2562  ขนาด 3.9 ริกเตอร์  ครั้งที่ 3 เมื่อ 17 ตุลาคม 2562 ขนาด 2.6 ริกเตอร์  ครั้งที่ 4 เมื่อ 25 มิถุนายน  2563  ขนาด 3.8 ริกเตอร์  จุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลศรีสองรัก อ.เมืองเลย มีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายเล็กน้อย.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น