วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ย้ายพระขึ้นไปรวมไว้บนภูเขา ผุดแหล่งท่องเที่ยวใหม่บ้านหมากแข้ง (ชมคลิป)พ.อ.สมหมาย  บุษบา  รองผู้อำนวยการ กอ.รมน.เลย  และรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  เปิดเผยว่า  ในห้วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา  กอ.รมน.เลย ได้ริเริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ต.กกสะทอน  อ.ด่านซ้าย จ.เลย  โดยร่วมส่วนราชการภาครัฐ  เอกชน ผู้นำชุมชน   และประชาชน  ได้รวบรวมองค์พระพุทธรูปที่ชำรุดทรุดโทรม และประดิษฐานไว้ตามสถานที่อันไม่สมควร กระจัดกระจายในที่ไม่เหมาะสม ไปรวบรวมไว้ให้เป็นระเบียบสวยงาม ขึ้นไปรวบรวมไว้  ณ บริเวณภูพระ  ต.กกสะทอนพ.อ.สมหมายกล่าวอีกว่า จากเดิมพื้นที่ดังกล่าวเป็นภูเขาหัวโล้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง จนไม่สามารถปลูกป่าให้กลับมาเขียวสวยงาม  องค์พระพุทธรูปที่ถูกวางเรียงรายไว้ตามที่ต่างๆ รอบหมู่บ้านไร้การดูแลรักษา บางองค์เศียรขาด บางองค์แขนแตก ลำตัวร้าว สีซีดหม่นหมองมองเห็นแล้วไร้ซึ่งศรัทธาไม่มีใครกราบไหว้
                                                         
กอ.รมน.เลย ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งได้มีมติร่วมกันให้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง  โดยการรวบรวมองค์พระพุทธรูปที่ชำรุดทรุดโทรม และประดิษฐานไว้ตามสถานที่อันไม่สมควร รวบรวมไว้ ณ บริเวณภูพระ ซึ่งเป็นพื้นที่โดยรอบ อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ตามพุทธลักษณะ
อีกทั้งเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์สู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแหล่งทัศนศึกษา และสถานที่ท่องเที่ยว  สำหรับนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ให้ทราบถึงพระวีรกรรมของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จนำกำลังทหารโดยเฮลิปคอปเตอร์ลงปฏิบัติการทางยุทธวิธี ณ ฐานปฏิบัติการบ้านหมากแข้ง  หากแล้วเสร็จ ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอด่านซ้าย.
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น