วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เปิดเทศกาลโคมไฟไทดำ กระตุ้นท่องเที่ยวเมืองเลย (ชมคลิป)เมื่อช่วงค่ำวันที่ 22 สิงหาคม 2563  ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ  บ้านนาป่าหนาด  ต.เขาแก้ว  อ.เชียงคาน  จ.เลย  มีพิธีการเปิดเทศกาลถนนโคมไฟไทดำ “ซื้อของถิ่น กินจุ๊บผัก สัมผัสวิถีคนไทดำ”  โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์การทำมะกรสมุนไพร , การทำหัวใจไทดำ , การทำโคมไฟไทดำ


การละเล่นพื้นบ้านของฅนไทดำ การละเล่นมะกรลอดบ่วง , การละเล่นแจ่งแจ๊ะ การแสดงต้นแซปาง การฟ้อนแคน แต่งกายแบบฅนไทดำ  ใต้ต้นไม้โคมไฟตุ้มนกตุ้มหนูหลากหลายสีสันสวยงาม  มีการประดับประดาโคมไฟแบบชาวไทดำ ตลอดสองข้างในหมู่บ้าน และตามบ้านเรือน  ซึ่งมีนักท่องเที่ยวร่วมงานอย่างคึกคัก

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนไทดำ เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้วิถีของคนไทดำ อาทิ ด้านอาหาร การแต่งกาย การละเล่น การแสดง ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเลยมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของชุมชนไทดำให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  โดยจะมีขึ้นทุกช่วงเย็นวันศุกร์และวันเสาร์
กิจกรรมถนนโคมไฟไทดำ ซื้อของถิ่น กินจุ๊บผัก สัมผัสวิถีไทดำ เป็นความร่วมมือระหว่าง อพท.และศูนย์วัฒนธรรมคนไทดำที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทาง โปรแกรมการท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมสิ่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ในเส้นทาง Romantic Route และ นาคี Route ซึ่งชุมชนไทดำ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลย มีลักษณะที่โดดเด่น ทั้งในด้านสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต อาทิ อาหาร การแต่งกาย และภาษาที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น รวมถึงอุปนิสัยของคนในท้องถิ่นที่ยังคงวิถีอัตลักษณ์ของตน นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ
กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นการทดลองและเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนไทดำอีกครั้ง ภายหลังจากการเกิดวิกฤติการณ์โควิด - 19 ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชน โดยภายในกิจกรรมถนนโคมไฟไทดำนี้ ได้รวบรวมวิถีชีวิตของชาวไทดำเข้ามาเป็นองค์ประกอบแทบจะทุกด้านในงานนี้ ทั้งอาหาร การแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของที่ระลึกของชุมชน ศิลปะการแสดง และการละเล่นที่จะทำให้นักท่องเที่ยว และผู้ร่วมงานทุกท่านได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนไทดำมากยิ่งขึ้น.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น