วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พรุ่งนี้ ภาคประชาชน จ.เลยนัดยื่นคัดค้านบ.ซีพีเคเข้าสัมปทานที่ดินภูหมี ภูขี้นาคนายยลชาญ  กมลรัตน์  ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน จ.เลย เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563  กรมที่ดินได้ออกประกาศว่า บริษัท ซี.พี.เค.อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดยนายสงวน ชินระนาท ผู้รับมอบอํานาจ ได้ยื่นเรื่องขอสัมปทานตามความในมาตรา 12 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินตั้งอยู่บริเวณ บ้านร่องจิก หมู่ที่ 2 , บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4 ตําบลร่องจิก อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย และบ้านหนองสนุ่น หมู่ที่ 7 ตําบลโคกงาม, บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 2 ตําบลโพนสูง อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


กรมป่าไม้ยื่นคัดค้านเมื่อ 12 ส.ค. 63 

โดยเป็นที่ดินของรัฐประเภท ที่เขา ภูเขา (ภูหมี,ภูขึ้นาค)  รวมเนื้อที่ 6,543 ไร่  ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของรังเย็น รีสอร์ท และ ภูเรือวโนทยานของ บริษัท ซี พี เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือของ ตระกูลกรรณสูต  โดยกรมป่าไม้และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ตรวจยึดเนื่องจากออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบ เมื่อปี 2560  ซึ่งมีกำหนดให้ยื่นคัดค้านภายใน 30 วัน

นายยลชาญ  กมลรัตน์

นายยลชาญ  กล่าวอีกว่า  หลังจากออกประกาศดังกล่าว  เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี ได้ยื่นเรื่องคัดค้านไว้แล้วเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563  และในวันช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดเลยได้นัดหมายเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการสัมปทานที่ดินภูหมีภูขี้นาคด้วยเช่นกัน  โดยในช่วงบ่ายพ.อ.สมหมาย  บุษบา  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก  และผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่ดินภูหมีภูขี้นาคด้วย  หลังจากยื่นหนังสือคัดค้านที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย เสร็จสิ้น  ทั้งนี้เพื่อปกป้องทรัพยากรป่าไม้คงความอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธารคู่กับจังหวัดเลยต่อไป  นายยลชาญกล่าว

ทั้งนี้  จากการตรวจสอบที่ดินบริเวณที่ตรวจยึด  สภาพปัจจุบันทรุดโทรม ทางเข้าเป็นหลุมบ่อ  แต่ยังพบว่ามีกลุ่มคนเข้ามาทำงานอยู่ในสวน และโรงเรือนเพาะชำ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น