วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563

แพห้วยกระทิงกลับมาแล้ว หลังระดับน้ำอ่างน้ำหมานเพิ่มขึ้น (ชมคลิป)


จากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเลยตลอด 5 วันที่ผ่านมา มีฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอึล ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำที่อยู่ในการดูแลของโครงการชลประทาน จ.เลย ทั้ง 13 แห่ง มีระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บางแห่งล้นความจุ 


ชมคลิป https://youtu.be/DY3D-nj-LW4

โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำน้ำหมาน พื้นที่ตำบลน้ำหมานและตำบลกกทอง อ.เมืองเลย แหล่งท่องเที่ยวล่องแพชื่อดังของจังหวัดเลย ที่มีความจุ 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามของจังหวัดเลย รองจากอ่างเก็บน้ำน้ำเลย อ.ภูหลวง และอ่างห้วยลิ้นควาย อ.นาด้วง  มีน้ำไหลเข้าอ่าง วัดปริมาณได้เมื่อเช้าวันนี้อยู่ที่ 14.2  ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 53.59 
โดยก่อนหน้านี้ อ่างเก็บน้ำน้ำหมาน ด้านท้ายอ่างฝั่งบ้านห้วยกระทิง ตำบลกกทอง ประสบกับสภาวะความแห้งแล้งอย่างหนัก ยาวนานต่อเนื่องตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว จนถึงเดือนเมษายนปีนี้ น้ำแห้งขอด กลายเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ชาวบ้านไม่สามารถประกอบการล่องแพให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้ นางฉลาด  ดีสุทธิ  ผู้ประกอบการล่องแพ อาหารและเครื่องดื่ม เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจที่น้ำในอ่างเริ่มมีระดับสูงขึ้น ขณะนี้เริ่มให้บริการล่องแพแก่นักท่องเที่ยวได้แล้ว หลังจากที่ปิดยาวนาน ต่อเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิต ตอนนี้เริ่มมีนักท่องเที่ยวสั่งจองคิวล่องแพเข้ามา และผู้ประกอบการที่เหลือ 3 ราย ได้เริ่มซ่อมแซมแพ เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น