วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

อพท.จัดทัวร์สัมผัสธรรมชาติ-วิถีชีวิตชุมชนภูหลวง-ด่านซ้าย


องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.
5 จังหวัดเลย จัดกิจกรรม สื่อสารและประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจการเป็น Originality Authenticity  เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ ตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุนทางภูมิปัญญา และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 เป็นกิจกรรมแรกที่จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอภูหลวง บ้านหนองบัว ต.ภูหอ  อ.ภูหลวง  ภายใต้แนวคิดหลัก Wellspring of Life สัมผัสดินแดนต้นทางแห่งชีวิต โปรแกรม Phuho Eco-tour ณ บานาน่าแลนด์ ทั้งนี้มีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมธรรมชาติเข้าร่วม 20 คน

 


โดยได้นำท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมไหว้พ่อพญาช้าง นางผมหอม วัดโนนสว่าง บ้านหนองบัว , ชมบ้านโบราณ “ตาสวน ยายบัว” ดูวิธีการทำเส้นฝ้าย และทอผ้า , ปั้นเตาดิน เดินชมสวนผลไม้ ปวชป่า – ดำนา ที่บ้านสวนพืชไทย  , เก็บผัก ทำอาหารเย็น ที่บานาน่าแลนด์  โดยพักโฮมสเตย์ กับบ้านชาวบ้านรับประทานอาหารเย็นที่ทำด้วยตัวเอง ชมพระอาทิตย์ขึ้นบริเวณภูหอ ทำอาหารเช้ากับเจ้าของบ้านพักโฮมสเตย์ , ยิงกระสุนปลูกป่าสไตล์กล้วย ๆ บนถนนลอยฟ้า (โซนบน)  และชิมขนมแบบกล้วย ๆ ที่บานาน่าแลนด์
 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2563 เป็นกิจกรรมสองที่จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย บนแนวคิดหลัก Creative Hub ชุมทางคนสร้างสรรค์ โปรแกรม เส้นทางภูเรือ-ด่านซ้าย ณ บ้านนาเวียง ทั้งนี้มีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมประเพณีวัฒนธรรมเข้าร่วม 20 คน  มีกิจกรรมประกอบด้วย ชมรูปแบบของหน้ากากผีตาโขนต่าง ๆ เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของการละเล่นผีตาโขน วาดหน้ากากผีตาโขน และทำต้นผึ้งภายในวัดนาเวียง บ้านนาเวียงใหญ่ ต.ด่านซ้าย  อ.ด่านซ้าย ก่อนนำไปถวายสักการะพระธาตุศรีสองรัก ซึ่งกิจกรรมทั้งสองจุด สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก.
 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น