วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รมต.ท่องเที่ยวฯมอบตราสัญลักษณ์ “SHA” ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเลย สร้างความเชื่อมั่นต้านภัยโควิด-19 (ชมคลิป)เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ที่โรงแรมเชียงคานริเวอร์ เมาท์เท่น รีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย  นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานพิธีมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐาน ปลอดภัยด้านสุขอนามัย “Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA” แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดเลย จํานวน 26 ราย ในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กําลังใจผู้ประกอบการ การดําเนินงานและการจัดการด้านการ ท่องเที่ยว ตลอดจนสินค้าทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย

 


ชมคลิป https://youtu.be/OikOZ_8FUck


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ แสดงให้เห็น ถึงความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และภาคเอกชน เพื่อยกระดับพัฒนา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการสร้างความมั่นใจด้านสาธารณสุข และสอดคล้องกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ของภาครัฐที่ต้องการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้ฟื้นตัวโดยเร็ว เพื่อนําไปสู่การจ้างงานและหมุนเวียนเศรษฐกิจ ภายในประเทศ พร้อมกันนี้ก็เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการในพื้นที่ จ.เลย

ด้วยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังคลี่คลายไม่ชัดเจน ซึ่งอาจจะกลับมา ระบาดเป็นรอบที่ 2 โดยทางภาครัฐยังคงเน้นย้ํากับประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการทุกประเภทให้ตระหนักถึง ความสําคัญของการสร้างมาตรฐานการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนช่วยกันยกระดับสินค้าและบริการการท่องเที่ยวของไทยให้มีศักยภาพ ปลอดภัยสําหรับการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อ สร้างความมั่นใจ เชื่อมั่น และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม (Prefered Destination) อย่างยั่งยืนของนักท่องเที่ยวต่อไป  นายพิพัฒน์ กล่าว

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การมอบรางวัล SHA ให้กับผู้ ประกอบในพื้นที่ จ.เลย ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการ และเป็นการเตรียมความพร้อมใน อนาคตหากมีการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสถานประกอบการ ท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทยนั้นมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และมาตรฐานด้านบริการ

น.ส.ธนวัน  กาสี  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย  กล่าวว่า  ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้ง 26 ราย ของ จ.เลย ที่ได้รับมอบตรา สัญลักษณ์ SHA ครั้งนี้ ประกอบด้วย  บ้านพิพิธภัณฑ์ไทดำ นาป่าหนาด , ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชนกกสะทอน  , เขตโสภณทัวร์ , โรงแรมเลยพาเลซ  , บ้านเฮาเรือนพัก , ปภาวดีการท่องเที่ยว , โรงแรมฟลอร่าฮิลล์รีสอร์ท  , เอ็น บี ฮอลิเดย์ทัวร์  , โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เท่นรีสอร์ท  , ภูนาคำรีสอร์ท 

 


โรงแรมรอยัลอินน์  , ภูผาน้ำ รีสอร์ท แอนด์สปา  , โรงแรมภูเรือแซงค์ฌัวรี รีสอร์ท แอนด์สปา  , โรงแรมใบบุญแกรนด์  , โรงแรมเอยูเพลส  , โรงแรมเลยวิลเลจ  , โรงแรมฟอร์จูนดีเลย  และโรงแรมคีรี รีสอร์ท  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตามมาตรฐานจากกรมควบคุมโรค 3 องค์ประกอบ คือ สุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์ เครื่องใช้ การทําความสะอาด และการป้องกันสําหรับผู้ปฏิบัติงาน เรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนี้ ยังได้มอบใบรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน จ.เลย พ.ศ.2563  ให้แก่กลุ่มบริการนักท่องเที่ยวภูพระใหญ่ (สกายวอล์ค)  ต.ปากตม  อ.เชียงคาน  , วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์ อ.ภูหลวง  และชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกกสะทอน  อ.ด่านซ้าย 

ทั้งนี้ สําหรับสถานประกอบการที่สนใจ สามารถศึกษาแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน SHA ดาวน์โหลด e-Book ได้ ที่ https://thailandsha.tourismthailand.org/ebook และสมัครเข้าร่วมโครงการ ขอรับการตรวจและรับตราสัญลักษณ์ SHA ได้ที่ www.tourismthailand.org/thailandsha หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่อีเมล์ thailandsha@gmail.com  หรือ Line Official : @thailandsha หรือโทร. 1672

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น