วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ชาวเชียงกลม 3 หมู่บ้านชุมนุมหน้าศาลากลาง ร้องผู้ว่าฯค้านเหมืองถ่านหิน (ชมคลิป)

 เมื่อวัน 21 ธันวาคม 2563  ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย  ประชาชนจาก 3 หมู่บ้านในตำบลเชียงกลม  อ.ปากชม จ.เลย ในนาม “กลุ่มฮักบ้านฮั่นแน้ว” จำนวนประมาณ 100 คน  เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหิน  โดยมีนายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนายสำรวย  เข็มทองหลาง  อุตสาหกรรรมจังหวัดเลย และเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ลงมาพบกับกลุ่มชาวบ้านและรับหนังสือร้องคัดค้าน ซึ่งนายชัยธวัช เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ติดราชการ ไม่สามารถมาพบกลุ่มชาวบ้านได้ชมคลิป https://youtu.be/20okg62vvb4


หนังสือฉบับดังกล่าวระบุว่า  การเดินทางมาในวันนี้ สืบเนื่องจากชาวบ้านได้พบประกาศของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เรื่องการขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหินของห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญไมนิ่ง ตามคําขอที่ 16/2558 และ 17/2558 พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง ตําบลเชียงกลม อําเภอปากชม จังหวัดเลย และให้มีการร้องคัดค้านภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ชาวบ้านจึงได้ประชุมพูดคุยกันลงความเห็นกันให้ร้องคัดค้านประทานบัตรดังกล่าว เพราะอยู่ในพื้นที่ทํากินของ ชาวบ้าน หมู่ 4, หมู่ 10, และหมู่ 3 ชาวบ้านกลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภายหลังและกลัวต้องได้ย้ายหมู่บ้านเหมือนที่เกิดขึ้นกับพี่น้อง อําเภอแม่เมาะ จังหวัดลําปาง ที่ได้มีการย้ายหมู่บ้านหนีจากพื้นที่ทําเหมืองแร่ถ่านหิน และยังกลัวผลกระทบที่จะตามมาอีก เช่น ดินถล่ม ฝุ่นละอองที่เป็นพิษต่อสุขภาพชาวบ้าน และที่สําคัญ พื้นที่ตําบลเชียงกลมเป็นพื้นที่ภูเขา ถ้าปล่อยให้มีการทําเหมืองแร่ขุดหน้าดินทําลายหน้าดินจะทําให้ดินพังถล่มลงมา ทําให้ชุมชน หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน ลําห้วยตื้นเขิน มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอีกมากมาย ทั้งยังเป็นป่า อนุรักษ์ แหล่งต้นน้ําลําธาร

ดังนั้นชาวบ้านจึงขอคัดค้านการทําเหมืองแร่ถ่านหินของห้างหุ้นส่วนจํากัดไทยเจริญไมนิ่ง ตามคําขอที่ 16/2558 และ คําขอที่ 17 /2558 พื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านโพนทอง ตําบลเชียงกลม อําเภอปากชม จังหวัดเลย และ บริษัทอื่นๆที่จะเข้ามาทําเหมืองแร่ในพื้นที่ตําบลเชียงกลม เพราะพื้นที่ไม่เหมาะกับการทําเหมืองแร่ใดๆ และพื้นที่ ส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ทําไร่ทําสวนของชาวบ้านมายาวนานจนเป็นอาชีพ ถ้าปล่อยให้มีการทําเหมืองแร่ชาวบ้านก็จะไม่ มีที่ทํามาหากินอีกต่อไป จึงอยากขอร้องให้ท่านช่วยชาวบ้านด้วย โดยอย่าไม่อนุญาตให้มีการทําเหมืองแร่ใน พื้นที่ ตําบลเชียงกลม อําเภอปากชม จังหวัดเลย
  หนังสือระบุ

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กล่าวชี้แจงกับชาวบ้านว่า  ทางจังหวัดจะรับเรื่องร้องเรียนปัญหานี้ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป ยืนยันว่าทางจังหวัดเห็นความสำคัญของปัญหาชาวบ้านอยู่แล้ว  ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาชุมนุมหน้าศาลากลาง เจ้าหน้าที่พร้อมเดินทางไปรับเรื่องที่ในหมู่บ้าน

ขณะที่นายสำรวย  เข็มทองหลาง  อุตสาหกรรมจังหวัดเลย เปิดเผยว่า  ตนเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ จะขอนำข้อร้องเรียนคัดค้านไปพิจารณา ซึ่งเท่าที่ทราบขณะนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนการขอยื่นประทานบัตรเท่านั้น ยังไม่มีการดำเนินการอนุญาตให้ตั้งเหมืองแร่ใดๆทั้งสิ้น

ทั้งนี้  หลังการยื่นหนังสือคัดค้าน  กลุ่มผู้ชุมนุมได้เดินทางกลับบ้าน  โดยบอกว่า หากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการเหลียวแล จะพากันเดินทางไปยื่นหนังสือกับ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น