วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขียงคานร้องนอภ. แก้ข่าวราคาแพง (ชมคลิป)

 


เมื่อวันที่ 21  ธันวาคม  2563  ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน จ.เลย จำนวน 10 คน  นำโดยนายทรงพล พัฒนไชย หรือลุงเผือก  เดินทางเข้าพบนายภูริวัจน์  โชตินพรัตน์  นายอำเภอเชียงคาน  เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องขอความเป็นธรรม หลังจากได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวคำกล่าวของนายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสินค้าและบริการในอำเภอเชียงคานราคาแพงเมื่อช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น 


ชมคลิป https://youtu.be/dALI_Zo_UJo


หนังสือร้องเรียนระบุว่า สืบเนื่องมาจากการที่มีข่าวเผยแพร่ออกไปทางสื่อมวลชน รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทีวีช่อง 3 และสถานีข่าวทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นอื่นๆ รวมทั้งมีการเผยแพร่ไปทางสื่ออินเตอร์เน็ต เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม 2563 ไปทั่วประเทศและทั่วโลก นั้น ได้สร้างผลกระทบในด้านเชิงลบต่อคนเชียงคานและเป็นการทำลายบรรยากาศการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน ซึ่งขึ้นชื่อว่าเมืองโบราณริมฝั่งโขงที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่มีเสน่ห์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลย และมีชื่อเสียงที่ดีมาโดยตลอด


จากกรณีดังกล่าวกลุ่มคน “รักเลยเชียงคาน” และคนไทเชียงคาน ขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและแก้ปัญหากรณีข่าว “ผู้ว่าฯเลย แฉเอง โดนกับตัว” ซึ่งภายหลังจากที่มีการเผยแพร่ผ่านทางสื่อมวลชนออกไปนั้น ทำให้เกิดผลเสียกระทบต่อผู้ค้าขายและผู้ประกอบการอื่นๆ ที่ขายในราคาปกติหรือให้บริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้ที่มีความรักในอาชีพและตั้งใจให้การบริการที่ดีต่อนักท่องเที่ยวด้วยดีมาโดยตลอด ซึ่งถือว่าเป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นคนเชียงคานรวมทั้งพี่น้องที่มาอาศัยทำมาหากินในเชียงคานก็ได้รับความเดือดร้อนทั้งชื่อเสียงและรายได้พ่วงรวมไปด้วยกันทั้งหมด ทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบการที่พัก ร้านอาหารหรืองานบริการอื่นที่มีการค้าขายแพงเกินไปเป็นการเอาเปรียบต่อนักท่องเที่ยว ก็ควรต้องจัดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังให้เป็นแต่ละรายกรณีไป เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและนักท่องเที่ยว แต่ไม่ควรเป็นวิธีการที่สร้างความเสียหายต่อเชียงคานและทำลายบรรยากาศเมืองท่องเที่ยว อย่างเช่นที่ปรากฏขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว 


จึงขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบต่อข่าว “ผู้ว่าฯเลย แฉเอง โดนกับตัว” เนื้อข่าวอ้างว่ามีที่พักหรือร้านอาหาร ขายอาหาร หรือราคาที่พักแพงเกินไป เป็นการเอาเปรียบต่อนักท่องเที่ยว  ว่าข้อเท็จจริงแล้วมูลกรณีนั้นมีคู่กรณีคือผู้เสียหายและผู้ประกอบการเป็นใคร เป็นสถานที่พักหรือร้านอาหารใด มีบันทึกการร้องเรียนและหลักฐานประกอบในการแสดงราคาที่แพงเกินจริงหรือไม่ เมื่อไหร่ และมีสาเหตุหรือเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือมีการเอาเปรียบในรูปแบบลักษณะอย่างไร จำนวนมูลค่าความเสียหายคิดเป็นเงินเท่าใด จากกรณีข่าวที่เกิดขึ้น ได้มีการดำเนินการจัดการตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรม ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ต่อกรณีที่เกิดขึ้นโดยได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่ เพราะจากกรณีที่เป็นข่าวเผยแพร่ไปนั้น ทำให้เกิดผลเสียหายขึ้นเป็นวงกว้าง จำนวนนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวเชียงคานลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด  เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งที่เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคานและของจังหวัดเลย  อาจถือได้ว่าเป็นการบริหารจัดการที่ไม่สอดคล้องและขัดต่อนโยบายของรัฐบาลที่ออกโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยออกมาเที่ยวในประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะมีมาตรการเพื่อแก้ไขเยียวยาอย่างไร ที่เป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วนเพราะเป็นเรื่องที่กระทบกับรายได้และปากท้องของประชาชนโดยตรง


ให้มีการกำหนดราคาและค่าบริการที่เป็นมาตรฐานของสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเชียงคาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนมีความเหมาะสมราคาสมเหตุสมผล และจัดให้มีกลุ่มตัวแทนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อความโปร่งใสในการร่วมกำหนดราคาและค่าบริการ ให้สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขผู้ประกอบการบางรายซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มน้อย ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพพจน์ที่ดีของเมืองเชียงคาน ซึ่งกว่าจะเติบโตมาเป็นเมืองท่องเที่ยวลำดับต้นๆ ของประเทศนั้นชาวเชียงคานทุกคนรวมทั้งพี่น้องที่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงคานได้ออกแรงร่วมมือร่วมใจช่วยกันพัฒนามาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบๆปี 


ทั้งนี้ ขอให้มีการดำเนินการตรวจสอบตามข้อเรียกร้องอย่างเร่งด่วน และทำให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารที่จะกลับมาสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว และส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวเชียงคานและจังหวัดเลยให้กลับคืนมา ให้เป็นรูปธรรมและชัดเจน ภายใน  7 วัน นับแต่วันที่ยื่นหนังสือ หนังสือร้องเรียนระบุ   


ด้านนายอำเภอเชียงคานกล่าวว่า  ข่าวที่นำเสนอโดยสื่อมวลชนครั้งนี้ สืบเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวร้องเรียนมาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อห้องพัก อย่างไรก็ตามถือเป็นโอกาสดีที่เราจะมาเริ่มต้นจัดระเบียบกันใหม่  โดยในวันที่ 23 ธันวาคมนี้จะได้เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทั้งร้านอาหาร ที่พัก และบริการรถขนส่งมาคุยกัน เพื่อตั้งราคากลางที่เป็นธรรม ซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของเชียงคานกลับมาดีขึ้น.ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น