วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564

ป.ป.ช.เลย รับเรื่องไต่สวนหุ่นผีตาโขนส่อทุจริต พ่วงปมซื้ออุปกรณ์โควิดแพงเกินจริง

 


นายทวิชาติ นิลกาญจน์  ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย  กล่าวระหว่างการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต A4 กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต B2 กิจกรรมการประชุมใหญ่ ชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลยว่า  นับตั้งแต่ก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จนถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ( ต.ค.๖๓ ม.ค.๖๔)  ได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วจำนวน ๒๒๖ เรื่อง  ดำเนินการเสร็จแล้วจำนวน ๑๐๐ เรื่อง  อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ๑๒๖ เรื่อง  ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง  สิ่งสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  เรื่องที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมมูลค่าโครงกร ๒๙๐,๔๗๔,๗๖๗ บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)

 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า คดีที่น่าสนใจที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเลย  คดีชั้นตรวจสอบเบื้องต้น   7 คดีประกอบด้วย ทุจริตโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ๔๐๐ บ่อ งบ ๑๐๙,๕๔๕,๕๐๐ บาท  , โครงการยกระดับมาตรฐานการทางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๔๒ โครงการ งบประมาณ ๑๐๑,๗๓๖,๐๐๐ บาท เอื้อประโยชน์ให้ผู้เสนอราคา สมยอมราคากัน  , ยักยอกเงินค่าตำราเรียนสถานศึกษาแห่งหนึ่ง งบประมาณ ๗๔๗,๐๐๐ บาท  , ทุจริตก่อสร้างปรับปรุงทางสำหรับจักรยานในพื้นที่อำเภอเชียงคาน งบประมาณ ๑๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท
คดีเรียกรับเงินสินบนแลกกับการอำนวยความสะดวกและไม่จับกุมการขนส่งอ้อยไปเข้าหีบโรงงานน้ำตาลที่ขอนแก่น  , เรียกรับเงินจากบุคคลผู้ได้รับการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล  , จัดซื้ออุปกรณ์/เวชภัณฑ์ป้องกันโควิด ๑๙ ในราคาสูงเกินจริง และไม่มีคุณภาพ

ส่วนคดีที่กำลังอยู่ในชั้นไต่สวน 3 คดี ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ของรัฐบุกรุกยึกถือครองทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  , หัวหน้าส่วนราชการแห่งหนึ่งนำรถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัว  และคดีการก่อสร้างผีตาโขนที่ตรวจรับงาน ทั้งๆที่งานได้มาตรฐาน ซึ่งได้เห็นตามภาพข่าวว่าหุ่นผีตาโขนได้ชำรุด ล้มพังลงมาเมื่อสามเดือนที่แล้ว.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น