วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

'รมต.ท้อป' ส่งมอบบ่อบาดาลยักษ์ให้ชาวด่านซ้าย ทึ่งคุณภาพน้ำเยี่ยม (ชมคลิป)

 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จ.เลย ส่งมอบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่  ที่บ้านหนองอุมลัว ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย พื่อหนุนกลุ่มเกษตรกให้ มีน้ำบาดาลใช้ในการเกษตรได้เพียงพอ มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงดูครอบครัว และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนได้อย่างทั่วถึง ทึ่งคุณภาพน้ำดีที่สุดเท่าที่เคยเห็น

 

ชมคลิป https://youtu.be/0hH7bHpb5nc

เมื่อวัน15 มกราคม 2564  เวลา 15.30 น. ที่บ้านหนองอุมลัว หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอ  ด่านซ้าย จังหวัดเลย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ     นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวต้อนรับ

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาล โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ ให้ประชาชนกินดีอยู่ดี มีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำกินน้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตรก็ตาม ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนิน “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่” และโครงการต่อยอด ซึ่งเป็นนวัตกรรมด้านการพัฒนาน้ำบาดาลของประเทศไทย ที่จะเป็นต้นแบบให้นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำกับพื้นที่อื่นๆ โดยกลุ่มเกษตรกร ที่มีอยู่เดิมจะได้ขยายกลุ่มและขยายพื้นที่ทำกินได้มากขึ้น มีน้ำบาดาลใช้ในการเกษตรได้เพียงพอ ส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถเลี้ยงดูครอบครัว และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนได้อย่างทั่วถึง

 

นายวราวุธ ศิลปอาชาทั้งนี้  นายวราวุธ ได้กล่าวหลังจากเปิดวาล์วน้ำในพิธีเปิดว่า คุณภาพน้ำที่นี่ถือว่าดีมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา ใส สะอาด  สามารถใช้ได้ทันที  โดยได้กำชับให้ผู้นำท้องถิ่น นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จะต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนและกลุ่มเกษตรกรว่า การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่จะต้องช่วยกันดูแลรักษา และเน้นปลูกพืชใช้น้ำน้อย แต่ให้ผลผลิตที่สามารถจำหน่ายได้ราคาสูง เพราะเมื่อเกษตรกรมีรายได้มากขึ้น คุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ปัญหาการย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่อื่นก็จะลดน้อยลง ทำให้ครอบครัวมีความสุข และความอบอุ่นเมื่อได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้า   


นายศักดิ์ดา  วิเชียรศิลป์


นายศักดิ์ดา  วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,950 แห่ง และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน จำนวน 117 แห่ง สำหรับโครงการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่บ้านหนองอุมลัว หมู่ที่ 6 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย มีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์ 35 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 500 ไร่ ส่วนใหญ่ใช้น้ำบาดาลในการเพาะปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น แก้วมังกร เสาวรส อะโวคาโด และทุเรียน เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย บ่อน้ำบาดาลที่มีระดับความลึกตั้งแต่ 100-120 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 4 บ่อ มีระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,120 วัตต์ จำนวน 4 ชุด เครื่องผลิตไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ ถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง พร้อมท่อกระจายน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น