วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯเลยนำทีมลุยล้างตลาดลอตเตอรี่วังสะพุง มั่นใจปลอดโควิด (ชมคลิป)


นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์  ปลัดจังหวัดเลย  นายเเพทย์ปรีดา วรหาร นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดเล  นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  ลงพื้นที่ทำความสะอาดตลาดนัดลอตเตอรี่ อำเภอวังสะพุง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตลาดนัดลอตเตอรี่ 
 

ชมคลิป https://youtu.be/_YqQxX8G5ck


โดยมีการล้างทำความสะอาดพื้นผิวภายในอาคาร บริเวณโดยรอบ เเละจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
 
นายชัยธวัช กล่าวว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเลย ในปัจจุบันดีขึ้นตามลำดับ หลังจากไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มา 19 วันติดต่อกัน ทำให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้มีการปรับให้จังหวัดเลยอยู่ในพื้นที่โซนสีเขียวร่วมกับอีก 34 จังหวัด และสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย ได้มีมติผ่อนคลายมาตรการ โดยให้มีการเปิดศูนย์เด็กเล็กและตลาดนัดล็อตเตอรี่วังสะพุงอีกครั้ง

กิจกรรมในครั้งนี้จึงถือเป็นการลงพื้นที่ตลาดนัดล็อตเตอรี่เพื่อเตรียมการในการรองรับการเปิดตลาดนัด รวมถึงเป็นการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ว่าทางตลาดนัดฯแห่งนี้ได้มีการปฏิบัติตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดหรือไม่ ซึ่งจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเห็นได้ว่า เจ้าของสถานที่ได้มีการปฏิบัติตามหลัก
DMHTT แต่ทั้งนี้ทางคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลย ได้มีการกำชับเพิ่มเติมให้มีการทำแผงหรือฉากกั้นแบบร้านต่อร้าน เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการได้เกิดความมั่นใจ ทั้งนี้ขอให้ผู้ค้าสลากและประชาชนมั่นใจว่า จังหวัดเลยได้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเต็มที่ ในการป้องกันและคัดกรองผู้ค้าสลากที่เดินทางเข้าออกพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าว.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น