วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้ว่าฯเลยยื่นหนังสือถึงกองสลากฯ ช่วยสกัดโควิด หลังพบชาวลอตเตอรี่ตายแล้ว 3 ติดเชื้อไม่หยุด

 


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  นายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ลย 007.1/11913  เรื่องเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล ถึงผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เนื้อหาในหนังสือระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV0-19) ในประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การแพร่ระบาดได้ขยายเป็นวงกว้างทวีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในพื้นที่จังหวัดเลย ปรากฎข้อเท็จจริงเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มีประชาชนชาวจังหวัดเลยเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 10,322 ราย  เดินทางกลับเข้าพื้นที่จังหวัดเลยจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด 13 จังหวัด จำนวน 3,676 ราย  โดยในจำนวนนี้มีผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 4,862 ราย เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด 13 จังหวัด จำนวน 2,033 ราย  และเดินมาจากพื้นที่จังหวัดอื่นๆ จำนวน 2,829 ราย  จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 169 ราย และบุคคลใกล้ชิดจำนวน 38 ราย

 


นอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องอีกก็คือจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีจำนวนผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลประมาณ 30,000 ราย ที่เดินทาง ไป-มา ระหว่างจังหวัดเลยกับพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทไทยเพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งมีโอกาสที่จะเป็นผู้ได้รับเชื้อและเป็นพาหะในการแพร่เชื้อได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังปรากฎว่ามีผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลของจังหวัดเลยติดเชื้อและถึงขั้นเสียชีวิตไปแล้ว จำนวน 3 ราย ผู้ติดเชื้อของจังหวัดเลย ทุกกลุ่มอาชีพที่เดินทางเข้าพื้นที่มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดเลยพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกัน ระงับ ยับยั้ง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ไม่ให้รุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงขอความกรุณาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น