วันอังคารที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564

อช.ภูเรือเปิดแล้ว กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว หลังซบเซาหนัก


นายฑีฆาวุฒิ  ศรีบุรินทร์  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ  ได้ออกประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือตามประกาศอุทยานแห่งชาติภูเรือ ระบุว่า  ตามที่อุทยานแห่งชาติภูเรือออกประกาศ ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2564 เรื่อง ปิดบริการบ้านพักนักท่องเที่ยว ลานกางเต็นท์ และแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูเรือเป็นการชั่วคราว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่ามีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง และประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ 2) นั้น

เนื่องจากได้มีประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่องยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) โดยให้พิจารณาเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมบางแห่งที่สามารถดำเนินการได้

อุทยานแห่งชาติภูเรือ พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างเคร่งครัด โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย หมายเลขโทรศัพท์ 088-5095299.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น